Välkommen till Domitor Support Center

För att kunna ge dig en snabb och bra service använder Domitor ett ärendesystem. Varje ärende tilldelas ett unikt ärendenummer vilken du kan använda för att spåra händelser med ditt ärende. Du kan även se historik för dina tidigare ärenden. 

För att registrera och följa ditt ärende krävs det att du har en e-postadress.


Öppna ett nytt ärende


Vänligen beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt. Du kan även bifoga en fil med skärmbilder om det underlättar beskrivningen. För att uppdatera ett tidigare registrerat ärende var vänlig att logga in och öppna aktuellt ärende från ärendehistoriken.

Öppna ett nytt ärende

Kontrollera ärendestatus


Här kan du kontrollera status för ett tidigare registrerat ärende.Kontrollera ärendestatus

Please Wait!

Please wait... it will take a second!